Vogelwerkgroep Zutphen en omstreken

De Jonge Vogelaars

Programma 2021-2022

Jeugdleden ontvangen voor deze excursies een uitnodiging met nadere details.
Deelnemers moeten zich van te voren aanmelden.
Tel. 06-13357686 of 0575 844494 (Rob) | jongevogelaars@gmail.com

Deelnemers aan de excursies worden geacht de coronaregels strikt in acht te nemen. Deelname is op eigen risico.

Tijdstip excursies zaterdags 09.30 - 12.30 uur; bij excursielocaties verder weg kan dit aangepast worden.
Het vertrekpunt wordt bij aanmelding bekend gemaakt.
Maximum aantal aanmeldingen voor een excursie is 15; meld uw kind dus snel aan!


Datum Doel excursie Vervoer
18 september Watervogelstruintocht langs de Berkel
Struinend langs de grazige oevers van de mooi meanderende Berkel speuren we naar allerlei eenden, waterhoentjes, futen en over het water racende meerkoeten. (Hoe doen ze dat toch?) Misschien zien we de sierlijke zilverreiger en flits er een ijsvogel voorbij? Spotten we wolken vogels op trek naar het verre zuiden? Laarzen aan want het kan drassig zijn!
eigen vervoer
23 oktober Vogels van het wilde boerenland
Via het klompenpad Bronsbergen speuren we al struinend door de ruigte naar piepers en puttertjes in de pluizende distels. De stekelige meidoornstruiken met besjes zijn heel aanlokkelijk voor vogeltjes op trek. De tocht voert verder via vogelrijke plasjes naar de oever van de IJssel waar ganzen, meeuwen, aalscholvers voedsel zoeken. En wie weet ontmoeten we nog een bijzondere dwaalgast...
fiets
13 november Nestkastje timmeren voor in eigen tuin (in de kas bij de Kaardebol)
In mei leggen alle vogels hun ei, maar vinden ze op tijd een geschikte nestelplaats? Met een nestkast in eigen tuin bied je wintervogels onderdak om te schuilen en de voorjaarsvogels een veilige broedplaats. In de kas bij de Kaardebol ligt alles klaar om zo'n goede nestkast in elkaar te timmeren!
geen
15 januari Zutphense uilen en braakballen pluizen (in de kas bij de Kaardebol)
Uilen zijn boeiende vogels en ze zijn dichterbij dan je denkt! We bekijken de film Lotte en de uilen en ontdekken zo alles over het leven van uilen in Zutphen en omgeving. Daarna pluizen we uilenballen uit. Wie lukt het een heel muizen-skeletje bij elkaar te puzzelen?
geen
19 februari Vogels speuren in de winterse uiterwaarden van de IJssel (met telescoop!)
Langs de IJssel richting beschermd vogelgebied (met vogelkijkhut) de Rammelwaard liggen watergeulen, gegraven om bij overstroming water te bergen. Een ideale plaats voor noordelijke watervogels om te overwinteren; we speuren hier naar de verschillende eenden- en ganzensoorten... Onderweg naar de kijkhut kijken we onze ogen uit naar de hier overwinterende weidevogels.
auto
19 maart 't Leusveld: oud landgoed en vroege voorjaarsvogels
Het is nog net geen voorjaar maar de eerste zangvogels kondigen hun zin in het broedseizoen al weer aan. Ze zijn er eerder dan het blad aan de bomen, dus ietsje makkelijker in de kijker te krijgen. We zien en horen zingende zanglijsters, merels, meesjes, het watervalletje van de roodborst en hopelijk een eerste tjiftjaf en zwartkop, en is het daar een bonte specht die klopt?
auto
23 april
onder voorbehoud
Bezoek ringstation: hoe geringde vogels helpen bij vogelbescherming
Hier maken we kennis met de wereld van het vogelonderzoek, en met de vogelexperts die opgeleid zijn om dit onderzoek te mogen doen. We zien van dichtbij hoe ze de vogeltjes vangen en zorgvuldig onder de loep nemen.
auto
21 mei Vogels spotten op de Empese en Tondense hei
Dit wilde, weidse en natte natuurgebied is vooral in de maand mei erg in trek bij vogelaars! Ook wij proberen de bijzondere vogels, die op deze hei nog voor-komen in de kijker te krijgen. Fluisterend sluipen we langs de paadjes om zoveel mogelijk vogels te horen en zien. De geel- en rietgors, de kleine karekiet en misschien wel een bosrietzanger of blauwborst! En koekoekt de koekoek, klepperen de ooievaars en krassen raven maar wie hoort het eerst het lied van de wielewaal?
auto
25 juni Ooievaars in de nesten en zoevende oeverzwaluwen bij het Bronsbergermeer
Als afsluiting van dit vogelseizoen is er deze keer een excursie rond het meer met allerlei spannende opdrachten: zo ontdekken we met gespitste oren en scherpe ogen het vogelleven rond en in het water van de voormalige zandafgraving!
Met picknick!
auto