Vogelwerkgroep Zutphen en omstreken

BMP-tellingen

Sovon (Stichting Vogelonderzoek Nederland) zoekt tellers voor het broedvogelmonitoringproject (BMP). Frank Majoor van Sovon heeft daar op 1 maart 2017 voor ons een presentatie over gehouden. Wie geïnteresseerd is kan contact opnemen met Frank Majoor: 06-49390510 of frank.majoor@sovon.nl.

BMP cursus
BMP lezing

Kijk voor meer informatie op de website van Sovon: https://www.sovon.nl/nl/BMP