Vogelwerkgroep Zutphen en omstreken

Oeverzwaluw (Riparia riparia)

Inleiding | Kolonies 2005 | Overdracht beheer wand | Kolonies 2006 | Kolonies 2007 | Foto's

Overdracht beheer wand

Onze Vogelwerkgroep heeft op 6 april 2006 officieel het beheer over de oeverzwaluwenwand aan het Bronsbergermeer gekregen. Vooruitlopend hierop hebben onze leden Jan Hof en Jan Eshuis de afgelopen hard gewerkt om de oeverzwaluwen dit jaar een gespreid bedje te bereiden. Alle gaten werden schoongemaakt, zonodig van onkruid ontdaan en (op één na) met schoon zand opgevuld. Verder is de oeverbegroeing is gemaaid en de struiken rond de wand gedeeltelijk gesnoeid zodat de oeverzwaluwen weer vrij kunnen aanvliegen om in de wand te nestelen.

Wethouder van Oosten heeft op deze dag, na het vullen van het laatste gat in de wand, het beheer aan onze werkgroep overdragen. In de gaten gehouden door een boven het Bronsbergenmeer rondvliegende Oeverzwaluw. De eerste van het jaar.

Jeroen Kuipers maakte een foto-impressie.