Vogelwerkgroep Zutphen en omstreken

Oeverzwaluw (Riparia riparia)

Overzicht kolonies 2007

Verrassingen blijven. Nadat er twee opeenvolgende jaren succesvol werd gebroed in de wand bij het Bronsbergenmeer was de verwachting dat de wand in het voorjaar van 2007 ook weer snel bewoond zou worden. De opgeschoten vegetatie voor de wand was verwijderd en de holen waren opnieuw gevuld met zand, maar geen oeverzwaluw liet zich zien op de plek. Blijkbaar was de schreeuwende graffiti op de wand hun toch teveel en er verschenen op andere plekken dan verwacht nieuwe nesten.


Blijkbaar is de schreeuwende graffiti op de wand de oeverzwaluwen toch teveel.

Omdat er geen gebruik gemaakt werd van de wand is besloten om de graffiti over te schilderen. De gemeente leverde de verf; de voelwerkgroep een handvol buitenschilders. Zaterdag 12 mei is de graffiti overgeschilderd door Jan Hof, Henk Pasman, Anna Oosthoek, Wim Bosma en Adri Mulder. Het verven was nog niet klaar en de eerste oeverzwaluwen wilde al naar binnen.

Drie dagen na het schilderen telde Jan Hof niet minder dan 32 bezette holen!

Kolonie Leesten

Ze vestigden zich in een berg grond bij Leesten op de Canadasingel met als gevolg dat er niet verder gegraven mocht worden.

"Nadat Frans Parmentier er een bordje had geplaatst, is de wijkagent had ingeschakeld. Die heeft er de milieupolitie op afgestuurd. Die hebben het zandepot aan de zwaluwkant afgezet met palen en politielint ("niet betreden, politie"). Daarna is er een graafmachine gekomen en die heeft een walletje rondom aangelegd, zodat brommers enzo er moeilijk bij kunnen. Crossmotoren komen er de laatste maanden niet meer sinds ze bekeuringen hebben gekregen. Ondertussen heeft Jan Hof via de gemeente een verantwoordelijke opgespoord. En die is ook wezen kijken om vervolgens de aannemer in te lichten.
Nu is er rust. Gevaar voor spelende kinderen is niet zo groot, doordat de bruggetjes zijn weggehaald en de kinderen flink moeten omlopen om er te komen. Sommige kinderen gaan er wel eens uit interesse kijken, maar houden gepaste afstand."


Oeverzwaluwkolonie (rechts in beeld) Canadasingel, Leesten 27 april 2007

Zandbult Bronsbergen

De grote berg tijdelijk opgeslagen zand, afkomstig uit de uiterwaarden bij Bronsbergen, bleek ook geschikt op het moment dat de berg werd afgegraven. Van onderaf werd het zand afgegraven waarna de bult bovenin inzakte en er een mooie steilzwand ontstond. Bijna meteen betrokken de oeverzwaluwen de wand en wanneer oeverzwaluwen zich gevestigd hebben kun je er niet meer verder graven. Op 5 mei waren reeds 18 nestholen aanwezig; in stadia van net begonnen tot al helemaal klaar.

"Wim Bosma is op 8 mei vroeg met boer Breukink op zijn verzoek (als vertegenwoordiger van de VWG) in de grote graafmachine wezen controleren of de oeverzwaluwgangen serieus genoeg waren om te laten, of dat het proefgangen waren.
Uit enkele gangen vlogen enkele zwaluwen toen ze op hoogte waren, dus die waren al met broeden begonnen. Bij andere gaten vlogen ze nog in paren. Wim telde ongeveer 6 paren maar zag ze in 3 aanvlieggaten gaan en mogelijk zaten er wat te broeden.
Serieus genoeg, ook volgens Breukink om de nesten te laten. De bult gaat nu van de andere kant afgegraven worden.
Er is verder afgesproken dat als de graafmachines 2 dagen stilstaan de in die dagen gegraven gaten niet als seriues beschouwd worden. Als de machines langer stil staan worden stijle wanden voorkomen. In de zuidwest punt van Breukink zijn gebied in de stokebrandsweerd staat ook nog een bult van 2 m hoog met ongeveer 3 gebruikte gangen. Deze blijft ook staan."


Oeverzwaluwkolonie Zandbult Stokebrand, 5 mei 2007

Berkel/afleidingskanaal

Op 22 april trof ik in een zanddepot van waarschijnlijk het waterschap een nieuw kolonietje aan van 5 nestholen. Ook voor dit kolonietje is aan de bel getrokken en was 6 mei "afgesloten"door middel van een rood-wit lint en er waren inmiddels 18 nestholen aanwezig.


Oeverzwaluwkolonie zanddepot afleidingskanaal, 6 mei 2007

Marshaven

In de steilwanden langs de oevers van De Marshaven broeden evenals vorig jaar weer oeverzwaluwen. Het aantal is nog onbekend maar dat ze er weer broeden is zo goed als zeker.

En zo is de in deze regio vrijwel volledig ontbrekende oeverzwaluw in korte tijd weer op meerdere lokaties teruggekomen.

Michel Klemann