Vogelwerkgroep Zutphen en omstreken

Oeverzwaluw (Riparia riparia)

Overzicht kolonies 2005

5 mei Nog geen enkele oeverzwaluw te bekennen (MK)

16 mei In de afgekalfde IJsseloever ter hoogte van de Marshaven zitten zes nieuwe nesten, bij vier daarvan is activiteit van oeverzwaluwen. Er vliegen 10 exemplaren rond. (JK)

7 juni Oeverzwaluwen hebben nieuwe nestgelegenheid gevonden!

Goed nieuws: De nieuwe oeverzwaluwenwand aan het Bronsbergermeer is nog geen 3 maanden na de oplevering in gebruik genomen door oeverzwaluwen. Tijdens de excursie die voorafging aan de ledenbijeenkomst van 7 juni werd bij veel van de met zand opgevulde gaten graafactiviteit geconstateerd. Gedurende het bezoek werden zes oeverzwaluwen bij de wand en boven het meer geteld. Zondag 12 juni bleken er nog steeds zes vogels bij de wand aanwezig en kon het herhaaldelijk bezoek van 3 gaten worden genoteerd. De wand lijkt dus in een behoefte te gaan voorzien.

16 juli Vanmiddag een half uurtje opgeschreven bij welke gaten in de wand vogels in en uit vlogen.

Minimaal acht holen waren bewoond, hieronder in rood weergegeven. Maximaal telde ik 22 oeverzwaluwen tegelijkertijd welke daar rondvlogen en foerageerden. (MK)

27 augustus Nog steeds acht vogels vliegen rond bij de wand. Uit één van de holen klinkt nog gepiep van jongen. (JK)


In rood is aangegeven welke holen bewoond waren op 16 juli 2005

Waarnemers:
JK = Jeroen Kuipers
MK = Michel Klemann