Vogelwerkgroep Zutphen en omstreken

Knobbelzwaan (Cygnus olor)

Soortinformatie | 2005 | 2006 | 2011 | 2012

Inventarisatie 2006

Net als in 2005 wordt ook dit jaar geprobeerd zoveel mogelijk knobbelzwaannesten op kaart te krijgen. Een aantal nesten is ook gefotografeerd. Door te klikken op het de groene rondjes wordt (indien aanwezig) een foto van de betreffende nestlokatie zichtbaar.Verspreidingskaart broedende Knobbelzwanen 2006. Samengesteld op basis van losse waarnemingen.