Vogelwerkgroep Zutphen en omstreken

Knobbelzwaan (Cygnus olor)

Soortinformatie | 2005 | 2006 | 2011 | 2012

Inventarisatie 2005

Na de ooievaar is het misschien wel de knobbelzwaan welke als vogelsoort het makkelijkste te inventariseren is op basis van losse waarnemingen van iedereen die door het werkkgebied wandelt en fietst. Tenminste, je denkt snel dat het makkelijk is, maar uiteindelijk zal het moeilijker blijken dan verwacht om alle paartjes en nesten op te traceren en op kaart te krijgen.

Als voorzet is hieronder een kaartje geplaatst waar na 1 april 2005 paartjes knobbelzwanen zijn gezien. Territoriale vogels veelal zonder nest, andere vogels zitten reeds op eieren. Kleine groepjes knobbelzwanen welke her en der op graslanden te vinden zijn staan hier dus niet bij, en ook losse vogels ontbreken al betreffen losse vogels misschien vogels waarvan de partner ergens sneaky zit te broeden... Hierop is nog veel aanvulling mogelijk, dus wanneer u ergens een broedende knobbelzwaan aantreft, geef dat dan door via de mail. Ik ben benieuwd of het gaat lukken van deze soort een volledig overzicht te krijgen voor broedseizoen 2005.
Met alvast dank aan Henk-Jan Hof, Adri Mulder, Michel Klemann, Jeroen Kuipers, Jeroen Voerknecht.Verspreidingskaart knobbelzwaan 2005. Samengesteld op basis van losse waarnemingen

Paar met nestN = 9
Paar (geen nest bekend)N = 20