Vogelwerkgroep Zutphen en omstreken

Boekje Weidevogels van de Tichelbeeksewaard

Op vrijdag 10 november is het boekje Weidevogels van de Tichelbeeksewaard verschenen. Het boekje is geschreven door onze leden Frans Parmentier en Joost Meilof. Eveline Moria tekende voor de opmaak. Het eerste exemplaar is door plaatsvervangend voorzitter Hans Grotenhuis overhandigd aan stadsecoloog Hella Helsdingen van de gemeente Zutphen. Hella verving wethouder Coby Pennings, die via Hella liet weten trots te zijn op de weidevogels in de Tichelbeeksewaard en op de rol van de vogelbescherming en de boeren bij de bescherming daarvan.

Het boekje beschrijft tien jaar weidevogelbescherming langs de IJssel bij Zutphen.

Het boekje Weidevogels van de Tichelbeeksewaard is verkrijgbaar bij de Zutphense boekhandels, alsmede bij de Vogelwerkgroep Zutphen en omstreken.
De prijs zonder verzendkosten bedraagt € 9,95 (voor leden van de vogelwerkgroep € 6,00). Inclusief verzendkosten is de prijs € 13,95 (voor leden van de vogelwerkgroep € 10,00).
Dit bedrag graag overmaken op bankrekening NL74 INGB 0003 9688 01 o.v.v. weidevogelboekje. Vermeld s.v.p. tevens uw naam en adres.