Vogelwerkgroep Zutphen en omstreken

Agenda najaar 2021 (voorlopig)

VWG-cafés najaar 2021

Er is een VWG-café gepland op 15/11. Locatie en tijdstip zijn nog niet exact bekend.

Zondag 17 oktober - Lezing Dick de Vos bij Geluksvogels

Dick de Vos is auteur van 'Wat zingt daar?', 'Vogelzang van Nederland', 'Veldgids Vogelzang', 'Veldgids Vogeltrek' en 'Ode aan de nachtegaal'. Op 17 oktober houdt hij een lezing over vogeltrek in de winkel 'Geluksvogels' aan de Schupstoel in Zutphen, van 15 tot 17 uur. Kaarten zijn voor 5 euro verkrijgbaar in de winkel of in de webshop van Geluksvogels.

Excursie

De excursiecommissie organiseert een weekend Texel, 29-31 oktober 2021 (nadere info in de nieuwsbrief van juli). Er is een programma voor de excursie; dat wordt pas bekend gemaakt als zeker is dat de excursie doorgang kan vinden.

Woensdag 3 november - Algemene ledenvergadering

De Theetuin, IJselweg 13, 7233 SJ Vierakker.
Inloop vanaf 19.30, start programma om 20.00.
Graag aanmelden voor 1 november. We volgen de dan geldende coronamaatregelen.

In het officiële gedeelte het aftreden van drie bestuursleden: Frans Parmentier (penningmeester), Remke van Rijswijk (secretaris) en Carin Barendregt (algemeen bestuurslid). Alledrie stellen ze zich opnieuw verkiesbaar. Hans Grotenhuis treedt in het voorjaar van 2022 af, hij zal zich niet herkiesbaar stellen. Heeft u belangstelling voor één van deze functies, meldt dat dan voor 1 november bij het secretariaat.
We willen deze ALV ook aangrijpen om afscheid te nemen van onze vorige voorzitter: Steven de Bie. Mary Mombarg heeft al een tijd geleden zijn functie overgenomen, maar dit is de eerste gelegenheid om hier samen met de leden aandacht aan te geven.
Na de pauze: hoe gaat het met 'onze' watervogels? Michel Klemann zal ons bijpraten over 15 jaar watervogeltellingen in en rond Zutphen.

Zondag 21 november - Excursie naar de Nijenbeker Klei

Informatie over de excursie: Nijenbeker Klei.pdf