Vogelwerkgroep Zutphen en omstreken

De Jonge Vogelaars - Aanmelden

Beste kinderen en ouders,

Allereerst van harte welkom bij de nieuwe jeugdgroep de Jonge Vogelaars. De jeugdgroep is onderdeel van de Vogelwerkgroep Zutphen e.o.

We gaan ongeveer één keer per zes weken op pad gaan om alles over vogels te weten te komen.
Wil je meedoen? Stuur een mail naar jongevogelaars@gmail.com met de volgende gegevens:

 • Naam kind
 • Leeftijd
 • Straat en huisnummer
 • Plaats en postcode
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Naam ouder(s)
 • Telefoonnummer (verplicht)
 • E-mailadres

Lid worden van de Jonge Vogelaars kan door het lidmaatschapsgeld à € 5,00 over te maken op:

 • bankrekening NL74 INGB 0003 9688 01
 • t.n.v. Vogelwerkgroep Zutphen e.o. te Zutphen
 • o.v.v. jeugdlidmaatschap 2018 plus naam en adresgegevens
 • Bij de betaling de naam- en adresgegevens vermelden

Alvast dank namens het team van de Jonge Vogelaars.

En hebben jullie nog vragen, mail dan gerust naar jongevogelaars@gmail.com.